globe

Vědecký výzkum

Dino-Lite podporuje vzdělávání v Africe

Quote-box-sci-res-1

Tom Baden je postgraduální neurolog na Univerzitě v Tübingenu v jižním Německu. Jeho výzkum se zaměřuje zejména na zrak myší. Společně se svou kolegyní Lucií Prieto ze švýcarské Univerzity v Lausanne založil dobrovolnickou organizaci "TReND in Africa". Zkratka znamená Vzdělání a výzkum v neurovědě pro rozvoj (Teaching and Research in Neuroscience for Development). Do založení TReND in Africa se zapojil také Sadiq Yusuf z ugandské Kampala International University. Dino-Lite věnoval této organizaci několik digitálních mikroskopů. Tom: "Jsme za to velmi rádi, nebo se zcela spoléháme na dary a použitý laboratorní materiál."

Velmi vhodný

TReND in Africa si klade za cíl seznámit budoucí vědce z afrických zemí s neurovědou a neurogenetikou. "Jedná se o třetí rok, kdy jsme zorganizovali letní školu", říká Tom Baden. "Studenty z celé Afriky vzděláváme v oblasti neurovědy a neurogenetiky. Tradičně se většina výzkumu v této oblasti provádí na myších a krysách, ale tato testovací zvířata jsou celkem drahá. Proto učíme naše studenty pracovat s octomilkami a jinými druhy hmyzu, který je levnější a dobře se hodí jako modelový systém pro širokou řadu neurovědeckých otázek."

Quote-box-sci-res-2Dino-Lite je velmi vhodný pro studium transgenických octomilek. "V kombinaci s těmi správnými filtry funguje Dino-Lite s UV světlem na vizualizaci geneticky šifrovaných fluorescentních markerů jak u octomilek, tak jejich larev. Používáme je při pitvání bezobratlých, např. cvrčků a švábů, abychom studenty naučili základům elektrofyziologických technik. V tom nám pomáhá bílé světlo vestavěné LED. Přístroje Dino-Lite se snadno používají a mají vysokou kvalitu obrazu. Snímky prohlížíme na počítačích v laboratoři."

Na konci letního kurzu tam byly přístroje Dino-Lite ponechány. Tom: "Naším cílem je nejen předání znalostí, ale také pomoc při zvýšení úrovně vyšší vzdělanosti v Africe. Tím, že přivezeme znalosti a zanecháme výukový materiály, doufáme, že univerzitní studenti mohou dosáhnout vyšší úrovně a počet afrických vědců se zvýší."