globe

sample 1 sample 3 
sample 2 sample 4

Vil du teste dit prøvemateriale?

Indsend dit prøvemateriale, og vi vil sende dig nogle forstørrede billeder lavet med et Dino-Lite digitalmikroskop. Gratis!

Tusindvis af brugere over hele verden bruger Dino-Lite dagligt i en bred vifte af kvalitetssikringsopgaver. Dino-Lite er vokset til at blive et højt respekteret og pålideligt instrument til undersøgelse af alle slags små genstande og materialer såsom metal, glas, plast, tekstiler, papir, væv eller andet biologisk materiale. Hvis du ikke er sikker på, hvilken Dino-Lite-model, der ville være bedst egnet til dig, kan du sende dit prøvemateriale, og vi vil sende dig nogle forstørrede Dino-Lite-billeder, herunder en anbefaling vedrørende den mest hensigtsmæssige model. Gratis naturligvis!

Please enter your First name!

Please enter your Last name!

Please select your gender!

Please enter your Company name, if not applicable write “N/A”

Please enter your country!

Please enter your Telephone number

Please enter a valid Email Adress!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Please enter your full adress details or write No.

Invalid Input

*I tilfælde af returnering af tunge eller omfangsrige prøver til dig, vil vi opkræve de faktiske forsendelsesomkostninger, vi vil altid bede om din bekræftelse før afsendelse.
Hvis du ikke ønsker, at billeder, der fremstilles af det prøvemateriale som du indsendte bliver anvendt til kommercielle formål, bedes du afkrydse dette felt. Uden tilladelse vil vi ikke bruge dit firmanavn eller produktnavn i nogen kommunikation.
Invalid Input

Opsig samtykke til at indsamle og lagre dine firma-/personoplysninger ved at udfylde denne formular