globe

Ekspertyzy sądowe 

 

Studia przypadków, historie użytkowników, adnotacje, zdjęcia i filmy aplikacji zrobione przez i dla każdego, kto pracuje w dziedzinie kryminalistyki, organach ścigania, wydziale kryminalnym, wydziale ds. wykrywania fałszerstw, urzędzie celnym, straży granicznej itp.


Studia przypadków/ Historie użytkowników


- Falsyfikaty produktów
- Rozpoznawania fałszywych leków
- Kryminalistyczne badanie pisma ręcznego


 

 

Galeria obrazów i filmów