globeDINO-LITE INOM JORDBRUKS-, TRÄDGÅRDSODLINGS-
OCH BLOMSTERODLINGSFÖRETAG

Alla jordbruks-, trädgårdsodlings- och blomsterodlingsproducenter har som målsättning att förbättra växternas odling och försöker att göra odlingsprocessen så effektiv som möjligt. Det finns många utmaningar när det gäller förbättring av kvalitet, näringsvärde och grödans skörd. En av utmaningarna är att undvika skadedjur som skadar växtodlingarna och grödorna. Angreppen kan leda till att löven faller i förtid, skador på knopparna och att hela växter dör, vilket har en stor negativ ekonomisk effekt.

 
 

Antalet små insekter som kan hittas inuti växter, blommor, frukter eller grönsaker är ofantligt. Kvalster till exempel (över 48 000 arter har beskrivits) är fruktade av odlare, då de förökar sig snabbt och knappt går att se med bara ögat. Gallkvalstret till exempel kan orsaka allvarliga skador på plantor, såsom tomatplantor. Tusentals gallkvalster kan leva på varje löv och de upptäcks ofta inte på grund av deras minimala storlek (mindre än 0,1 mm).

Insektsmedel används ofta för att undvika spridning , men att bespruta alla växter i växthuset är dyrt och onödigt. Dessutom är det skadligt för miljön. Därför är lokal besprutning nödvändig för kvalster, löss, parasiter, sporer och andra plågoris som upptäcks. Det är här Dino-Lites digitala mikroskop kommer in i bilden. Dino-Lite används ofta inom jordbruks-, trädgårds- och blomsterproduktionen världen över och är ett fantastiskt instrument för att lokalisera skadedjur, minimera användningen av besprutningsmedel, för att odla plantor på ett effektivare sätt och för att hålla dem friska och sunda.

Se den allmänna introduktionsvideon för mer information.


Bromeliads / Mealy bugsChrysanthemums / Chrysanths
AM4115T-AGRI

 • 1.3 Megapixel resolution
 • Versatility due to exchangeable caps
 • 20-220x Magnification
 • With magnification lock
Read More

WF-10 AGRI

 • Dino-Lite WiFi Streamer
 • Capture Images & Video
 • Broadcast up to 15m (50ft)
 • Wireless Microscope Solution

Read More

AM4115T-GFBW AGRI

 • 1.3 Megapixel resolution
 • 480nm excitation and 510nm emission filter
 • 20-220x Magnification
 • To observe GFP, FITC
Read More

For more information
click here.