globe

idealiska för restaurering av
etnografiska föremål och konstföremål

Dino-Lite-in-use-during-restoration-at-the-Tropical-MuseumDino-Lites digitala mikroskop kan vara lösningen för restaurering av arkeologiska artefakter och konstföremål. Detta mobila mikroskop är ett användbart verktyg eftersom det gör detaljer synliga och är flexibelt att använda. Restaureringspersonalen på Tropenmuseum upplevde nyligen detta. I år har Tropenmuseum i Amsterdam restaurerat tio bisj-pålar. Tack vare Dino-Lites, kunde museibesökarna observera konservatorernas arbete ner till träfibernivå. Dino-Lites visade sig vara ett värdefullt verktyg för restaurering ner till kvadratmillimeternivå.

Vördnad för de döda

Dino-Lite-in-use-during-restoration-at-the-Tropical-MuseumMen en höjd på upp till tio meter, tillverkades bisj-pålarna under förra århundradet av Asmat, ett papuanskt folk på tidigare holländska Nya Guinea. Med hjälp av dessa rikt dekorerade pålar av muskotträ, äras de döda fortfarande. Bisj-pålen ser till att den avlidnes själ kan nå livet efter detta.

Ömtåliga material

Tropenmuseum har tolv pålar av detta slag från förra århundradet. Tio har restaurerats. Extremt försiktig rengöring var den viktigaste uppgiften. Restaureringspersonalen rengjorde varje tum av pålarna med mjuk borste, även kallad en torr restaureringssvamp, som var särskilt utvald för att rengöra dessa föremål. Huvudmålsättningen var att inte skada det ursprungliga färglagret. Pålarna målades med naturliga pigmentfärger, som bränd ockra och malda snäckskal. Detta är ömtåliga material. Man använde en borste för att rengöra träet. Man behövde därför knappt vidröra träet för att ta bort smutsen.

Dino-Lite-in-use-during-restoration-at-the-Tropical-Museum

Väldigt flexibelt

Arbetet krävde precision. Det mänskliga ögat kan inte urskilja dessa subtila nyanser länge. En restaurator sade: “Med hjälp av Dino-Lites mikroskop kunde vi enkelt se skillnaden mellan smuts, övermålning och det ursprungliga färglagret. Vi använde mikroskopet före och efter rengöring av ytan. Det var det enda sättet att med lätthet se förändringar. I detta område var Dino-Lite-mikroskopet även väldigt flexibelt.” Time-lapse-funktionen var också väldigt praktisk under restaureringsprocessen. Den kunde användas för att dokumentera hur olika lager applicerades på det ursprungliga färglagret.

Se på arbetet på en skärm

Dino-Lite-in-use-during-restoration-at-the-Tropical-MuseumRestaureringen genomfördes i Lichthal, museets centrala sal. “På så sätt kunde besökarna observera vårt arbete utan problem. En extra dimension lades till eftersom besökarna kunde se varje detalj som vi såg på en skärm”. En museibesökare kan inte komma närmare en restaureringsprocess.

Framtida restaureringar

För första gången introducerades restaureringspersonalen för Dino-Lites möjligheter. De tyckte om att använda mikroskopen eftersom förstoringen av detaljer och time-lapse-funktionen har bidragit till kvaliteten för restaureringsarbetet. Tack vare dessa erfarenheter, beslutade sig museet för att använda Dino-Lites även vid framtida restaureringar. Det framgångsrika restaureringsarbetet i Tropenmuseum bevisade att Dino-Lite kan vara ett viktigt instrument vid restaurering av konstverk och andra museiföremål.

 

 

 

"Dino-Lite visade sig vara väldigt flexibelt"

 

 

 

"Det var det enda sättet att med lätthet se förändringar"

 

 

 

"Besökarna kan med lätthet se på vårt arbete"