globe

1. Inom vilken industri/affärsbransch arbetar du?
In which Industry/Business sector do you operate?
2. Beskriv föremålen/typ av material du vill undersöka
Please describe the object(s) / type of material(s) you would like to examine
3. Vad är den största och minsta strukturen eller objekt som du vill undersöka?
What is the largest and smallest feature or object you would like to examine?
4. Beskriv din applikation i detalj och lämna uppgifter om eventuella specifika problem du försöker lösa med utrustningen
Please describe your application in detail and provide details of any specific problems you are trying to solve with the equipment
5. Behöver du programvarufunktionalitet, såsom bildinsamling och mätning, eller behöver du bara ett observationsverktyg i realtid utan programvarugränssnitt?
Do you need software functionality such as image capturing and measurement, or do you only need a real-time observation tool without software interface?
6. Har ni för avsikt att arbeta under ett mikroskop (montering/reparation )? Behöver du ett specifikt arbetsavstånd mellan föremålet och mikroskopet?
Do you intend to work under the microscope (assembly/repair)? Do you require a specific working distance between the object and microscope?
7. Behöver du en speciell ljuskälla, såsom ultraviolett eller infraröd och i så fall vilken excitationsvåglängd krävs?
Do you need a special light source such as Ultraviolet or Infrared and if so what excitation wavelength is required?
8. Övrig info
Invalid Input
Förnamn(*)
Please enter your First name!
Efternamn(*)
Please enter your Last name!
Kön(*)
Please select your gender!
Företag(*)
Please enter your Company name, if not applicable write “N/A”
Land(*)
Please select your country!
Telefonnummer
Please enter your Telephone number
E-post(*)
Please enter a valid Email Adress!
(*)
Invalid Input
(*)
Invalid Input

För att återkalla samtycket för insamling och lagring av mina bolags-/personuppgifter ska detta formulär användas