TECNOLOGÍAS ESPECIALES

EDOF (Extended Depth of Field)

“Poszerzona głębia pola widzenia ‘Depth of Field’, znana również jako układanie ostrości w stos, jest cyfrową techniką przetwarzania obrazu, która łączy w sobie wiele zdjęć wykonanych w różnych odległo-ściach i ostrości tak, aby dać obraz wynikowy z większą głębią ostrości pola widzenia (DOF - depth of field) niż którykolwiek z obrazów z pojedynczego źródła.

Układanie ostrości w stos może być używane w każdej sytuacji, w której poszczególne obrazy mają bardzo płytką głębię ostrości pola widzenia.” (Źródło: Wikipedia) Niektóre modele Dino-Lite oferują tę specjalną technikę, tryb przechwytywania EDOF może wykonać kilka zdjęć w różnych poziomach ostrości i ułożyć je w stos dając jeden jasny obraz automatycznie za 1 kliknięciem przycisku/ myszy. Obrazy EDOF zachowują jakość obrazu z jego oryginal-nych zdjęć i mogą być przechowywane i przeglądane przy pomocy oprogramowania DinoCapture 2.0. Wszystkie modele AM4025X, AM48xx, AM49xx, AM7025X, AM79xx i AM739xx prezentują technologię EDOF.

Z EDOF

Bez EDOF

  EDR (Extended Dynamic Range)

  EDR jest to zbiór technik stosowanych w fotografowaniu i tworzeniu obrazów, i do odtwarzaniu ich w większym zakresie dynamiki jasności niż to możliwe przy użyciu standardowych cyfrowych technik tworzeniu obrazów lub technik fotograficznych.

  Obrazy EDR mogą prezentować większą liczbę poziomów luminancji niż spotykana w rzeczywistych sceneriach, od bezpośredniego światła słonecznego do ciężkich mgieł. To można często osiągnąć przechwytując i następnie łącząc różne ekspozycje tego samego przedmiotu (Źródło: Wikipedia). EDR (Extended Dynamic Range - Poszerzony zakres dynamiczny) jest narzędziem przetwarzania obrazu stosowanym wyłącznie w niektórych modelach serii Dino-Lite Edge (DinoCapture 2.0 wersja 1.4.8 i wyższe). Dla powierzchni o dużej różnicy jasności narzędzie EDR może być idealne do fotografowania obrazu bardziej neutralnej powierzchni przez wykonanie tylko kilku kliknięć. W trybie przechwytywania EDR wykonuje się 3 zdjęcia w różnych poziomach ekspozycji (standardowe, niedoświetlone i prześwietlone) i układa je w jasny obraz automatycznie, przy pomocy 1 kliknięcia przycisku myszy. Obrazy EDR mogą być przechowywane i przeglądane przy pomocy oprogramowania DinoCapture 2.0. Wszystkie modele AM4815xx, AM7815 i AM7915xx zawierają technologię EDR.

  Z EDR

  Bez EDR

   AMR (Automatic Magnification Reading)

   Funkcja automatycznego odczytu powiększenia - AMR automatycznie wykrywa i wyświetla powiększenie mikroskopu Dino-Lite. Powiększenie jest wyświetlane przez oprogramowanie urządzenia Dino-Lite i przechowywane poprzez przechwycony obraz.
   Funkcja automatycznego odczytu powiększenia - AMR upraszcza proces pomiaru i poprawia jego dokładność. AMR jest zalecane, gdy muszą być wykonane pomiary o wysokiej precyzji i/lub pomiary kalibrowane (kalibracja odbywa się ręcznie).

   FLC (Flexible LED Control)

   Przy pomocy funkcji elastycznej kontroli diod LED (FLC) diody LED mikroskopu Dino-Lite mogą być kontrolowane i odpowiednio dostosowane.
   Diody LED stosowane w modelach mikroskopu Dino-Lite korzystających z funkcji FLC, są podzielone na 4 różne ćwiartki, które można regulować oddzielnie. Można wybrać 6 poziomów oświetlenia. Funkcja FLC jest przydatna, kiedy obiekty muszą być oświetlane z boku, lub kiedy niektóre części obiektu wymagają więcej lub mniej światła.

    FILTR POLARYZACYJNY/ POLARYZATOR

    Wiele modeli mikroskopu Dino-Lite oferuje wbudowany filtr polaryzacyjny.

    Polaryzator jest filtrem optycznym polaryzującym przechodzące przez niego światło i jest używany do zmniejszenia odbić na błyszczących przedmiotach i do poprawy kontrastu. Polaryzator Dino-Lite może być włączany i wyłączany, lub może być dostosowany do zaoferowania pełnej lub połowicznej polaryzacji.

    Filtr polaryzacyjny jest wysoce zalecany podczas pracy z błyszczącymi lub odblaskowymi obiektami, takimi jak metal, tworzywo sztuczne, szkło, biżuteria lub elektronika, ale również nadaje się do stosowania w dermatologii, dla badania skóry, włosów, lub skóry głowy.

    Z Polarizer

    Bez Polarizer

     OŚWIETLENIE KONCENTRYCZNE

     Oświetlenie koncentryczne skupia światło na linii optycznej, a zatem podświetla element próbki widziany przez mikroskop.

     Koncentryczne modele Dino-Lite mają diody na obrzeżu. Diody świecą na zwierciadło, które działa jak rozszczepiacz wiązki i kieruje je wprost na próbkę a również pozwala na odesłanie obrazu wprost do czujnika krawędzi. Najczęściej spotykanym zastosowaniem Oświetlenia Koncentrycznego jest kontrola jakości w przemyśle półprzewodnikowym, do inspekcji płytek (wafli) krzemowych. Typowe oświetlenie polowe nie ujawnia poprawnie struktur, podczas gdy oświetlenie koncentryczne pozwala na dostrzeżenie detali.

     Inne zastosowania do inspekcja szlifów i powierzchni przetwarzanych chemicznie, inspekcja układów scalonych i innych powierzchni, które wyglądają płasko albo tracą kontrast z oświetleniem polowym.

     STANDARDOWE OŚWIETLENIE

     OŚWIETLENIE KONCENTRYCZNE

      Dino-Lite Europe, IDCP B.V.
      Manuscriptstraat 12-14
      1321 NN Almere
      The Netherlands
      +31(0)20-6186322

      Sign up for
      Dino-Lite newsletter


      The official main distributor and importer for Europe, the Middle-East and Africa. Privacy statement and General Conditions.  To withdraw consent use this form copyright © IDCP B.V. - The Netherlands

      Dino-Lite Europe, IDCP B.V.
      Manuscriptstraat 12-14
      1321 NN Almere
      The Netherlands
      +31(0)20-6186322

      Sign up for
      Dino-Lite newsletter


      The official main distributor and importer for Europe, the Middle-East and Africa. Privacy statement and General Conditions.  To withdraw consent use this form copyright © IDCP B.V. - The Netherlands

      Dino-Lite Europe
      IDCP B.V.
      Manuscriptstraat 12-14
      1321 NN Almere
      The Netherlands
      +31(0)20-6186322

      Sign up for
      Dino-Lite newsletter      The official main distributor and importer for
      Europe, the Middle-East and Africa. 
      Privacy statement and General Conditions. 

      To withdraw consent use this form
      copyright © IDCP B.V. - The Netherlands